Tällä sivulla eriteltyjä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjiin https://www.silverluxuryworld.com/ -verkkosivustoon sekä sivustolla esitettyyn materiaaliin. Käyttämällä Silver Luxury Worldin sivustoa hyväksyt alla olevat käyttöehdot. Tutustu ehtoihin huolellisesti ennen verkkosivujen käyttöä.

 

1. Palvelut tarjotaan henkilökohtaisesti, sellaisenaan ja tapauskohtaisesti

Verkkosivua https://www.silverluxuryworld.com/ ja siihen liittyvät alisivustot ovat rakennettu todenmukaisesti, huolellisesti ja suomen lain mukaisesti vastamaan tarjottuja palveluita. Emme kuitenkaan voi taata jokaisessa tilanteessa täysin keskeytyksetöntä toimivuutta tai virheettömyyttä. 

Ajantasaisimman tiedon palveluista ja erilaisista esitellyistä sisällöistä tai tilanteista saat Silver Luxury Worldin asiantuntijoilta, joihin suosittelemme olemaan yhteydessä. Sivustolla esitetyt tai kerrotut tiedot, oheismateriaali, artikkelit, uutiset ja markkinointimateriaali eivät kuvaa kaikkia palvelutilanteita tai yksilöityjä tilanteita, eivätkä ole täten virallista neuvontaa. 

Päivitämme sisältöä säännöllisesti, mutta Silver Luxury World ei voi taata joka tilanteessa kaikkien tietojen oikeellisuutta tai ajantasaisuutta. 

 

2. Silver Luxury Worldin vastuuvapaus, vastuunrajoitukset ja käyttäjän vastuut

Silver Luxury World ei vastaa:

 • Kolmansien osapuolien tuottamista palveluista, joihin voidaan viitata tai viitattaisiin sivustolla. Tämä koskee myös erilaisia esitettyjä linkkejä ja niiden kautta saatavilla olevia sivustoja ja niissä olevia tietoja.

 • Mistään välillisistä vahingoista tai suorista vahingoista, jotka liittyvät palveluihin liittyvistä puutteellisista, moniselitteisistä, tulkinnanvaraisista tai vääristä tiedoista, soveltumattomuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen tai niiden soveltamisesta käytäntöön. 

 • Laitteiden hankkimisesta tai hankinnasta, asianmukaisesta tai tarkoituksellisesta suojaamisesta, niiden aiheuttamista kustannuksista tai laitteiden toimivuudesta.

 • Vahingoista, jotka voivat liittyä tai aiheutua alustaan.

 • Käyttäjälle syntyneistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sivustosta, sivuston toiminnallisista tai teknisistä häiriöistä, linkeistä, katkoista, tietojen käytöstä, erilaisista haitta- tai virusohjelmista. Nämä seikat koskevat myös kolmansia osapuolia ja heidän linkkejään.

 • Sivustolla olevasta sisällöstä ja siihen liittyvistä tiedoista, linkeistä, materiaaleista, sivuston esteellisyydestä tai toimivuudesta. Silver Luxury World ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka mahdollisesti aiheutuvat käyttäjille tai kolmansille osapuolille sivuston käytön yhteydessä, vaikka Silver Luxury Worldilla tai sitä edustavalla olisi ollut tieto sivustolla olevasta virheestä.

Käyttäjä vastaa (vastuut ja velvollisuudet):

 • Toimintatavoista, jotka eivät aiheuta selkeää ja/tai ilmeisiä haittoja toisille sivuston käyttäjille, ja mahdollisuuksiin käyttää Silver Luxury Worldin palveluja.

 • Siitä, ettei toimi niin, että ei aiheuta haittaa tai vahingoita Silver Luxury Worldia ja sen palveluja

 • Toiminnastaan ettei se ole loukkaavaa tai vahingollista Silver Luxury Worldille tai yhteistyökumppaneille, muille käyttäjille tai jollekin kolmannelle osapuolelle.

 • Ettei toimi haitallisesti, ja joka aiheuttaa palvelujen tai alustan vahingoittamista, kuormittumista, toimimattomuutta tai hidastumista. Käyttäjä huolehtii käytön edellyttämien ohjelmistojen, laitteistojen ja yhteyksien hankinnasta sekä muista käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä huolehtii käyttämänsä järjestelmän, selaimien sekä ohjelmistojen päivitysestä, ajantasaisuudesta sekä tietoturvapäivityksistä.

 • Ettei toimi niin, että sivuston ja palvelujen tietosuoja, verkko tai tietoturva vaarantuu.

 • Omasta haitallisesta toiminnasta, hänen kauttaan tai verkkoon tuottamistaan tai sen kautta levinneistä haittaohjelmista, viruksista, tietojen kalastelusta, tai vastaavista haitoista.

3. Silver Luxury World voi milloin tahansa

– Rajoittaa sivuston käyttöä tai lopettaa sivuston ylläpidon sekä muokata sivustoa tai sen käyttöehtoja, toiminnallisuuksia, sen sisältöjä, palveluita sekä palvelukuvauksia ilmoittamatta asiasta etukäteen.

– Estää palvelujen käytön sekä toimet, jotka loukkaavat hyviä tapoja tai kolmansien osapuolien oikeuksia, ovat lainvastaisia tai ovat muuten näiden käyttöehtojen tai muiden palvelujen käyttöä koskevien säännösten vastaisia.

– Muuttaa tai tehdä muutoksia palveluihin ja niiden sisältöön tai käyttötapoihin ja mahdollisuuksiin, hinnoitteluun ja liiketoimintamalliin

 

4. Sivustolla olevat chatit, avoimet sähköpostit ja suojaamattomat viestintätavat

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien, sähköpostien tai muiden suojaamattomien viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjän tulee välttää tai harkita henkilötietojen tai muun luottamuksellisen tiedon välittämistä sähköpostilla tai muuten erilaisten avoimen tietoverkon välityksellä. Silver Luxury World ei ole velvollinen toteuttamaan salaamattoman palautekanavan, sähköpostien tai muun vastaavan suojaamattoman viestintäkanavan välityksellä annettuja toimeksiantoja.

Silver Luxury Worldilla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen tai muuhun viestintäkanavaan. Silver Luxury World ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien korruptoitumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta johtuvista vahingoista.

 

5. Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet

– Ilman Silver Luxury Worldin kirjallista lupaa, ei sivun aineistoja, materiaaleja tai palvelukuvauksia saa hyödyntää tai luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on ilmoitettava lähde.

– Materiaalin sekä aineiston hyödyntäminen käsittää sisällön kaikenlaisen tallentamisen, kopioinnin ja hyödyntämisen kaupallisessa tarkoituksessa. Jos immateriaalioikeudet kuuluvat osittain kolmannelle osapuolelle, Silver Luxury Worldilla on näihin materiaaleihin sekä aineistoihin käyttöluvat tai/ja käyttöoikeudet.

– Silver Luxury World omistaa kaikki tekijänoikeudet sekä muut mahdolliset immateriaalioikeudet, jotka Silver Luxury world on luonut. 

– Silver Luxury World omistaa kaikki sivustolla julkaistut aineistot sekä sisällöt, konseptoituihin palveluihin materiaaleineen ja kuvineen sekä mahdollisiin materiaaleihin, jotka Silver Luxury World on luonut. Verkkosivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus- ja kaikki muut verkkosivujen immateriaalioikeudet kuuluvat Silver Luxury Worldille tai erikseen ilmoitetulle taholle.